Skip to main content

Invalid keystore format

Turvaserveri signer logis veateade:

CODE
RROR [Signer-akka.actor.default-dispatcher-42] akka.actor.OneForOneStrategy - Server SSL connection could not be established because: Invalid keystore format
akka.actor.ActorInitializationException: akka://Signer/system/Materializers/StreamSupervisor-1/TLS-for-remote-16-1: exception during creation
...
Caused by: java.io.IOException: Invalid keystore format


Antud viga tekib, kui turvaserveris oli kasutusel AdoptopenJDK Java 8 versioon ja Ubuntus endas on Java 11. Kõige õigem lahendus on võtta kasutusele xroad-proxy v7.0 ja Java 11:

  1. Vajadusel uuendage turvaserver versioonile 7.0: Turvaserveri uuendamine
  2. Eemaldage JAVA_HOME parameeter konfiguratsiooni failist /etc/xroad/services/local.conf
  3. Kustutage Java 8 (eeldusel, et serveris on ainult X-Road v7.0 tarkvara):
    1. apt remove adoptopenjdk-8-hotspot-jre
    2. apt remove openjdk-8-jre-headless
  4. Taaskäivitage server ja sisestage uuesti turvaserveri haldusliideses tokeni pinnid.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.