Skip to main content

Kasulikud tehnilised juhised

All on esile toodud mõned viited NIISi (Nordic Institute for Interoperability Solutions - praegune X-Road tarkvara arendaja) koostatud materjalidele. See on hea lugemine, mis aitab konkreetset tegevust läbi viia.

xroad-proxy mälu suurendamine - https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/4916619/Recommended+Memory+Allocation+for+Proxy

xroad-signer mälu suurendamine - https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/4916173/Recommended+Memory+Allocation+for+Signer

Sõnumilogidele vajaliku kettamahu arvutamine - https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/4916215/How+Much+Disk+Space+Should+I+Allocate+for+the+Security+Server+Logs

Turvaserveri proxy.log veateadete tõlgendamine - https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/4915550/How+to+Interpret+Security+Server+Proxy+Error+Messages

Turvaserveri logide detailsustaseme muutmine - https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/4916392/How+to+change+Security+Server+logging+levels

Turvaserveri andmebaasiga ühendumine - https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/4915940/How+to+Access+the+Security+Server+Postgres+Database

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.