Skip to main content

Koosta turvaserveri taasteplaan

Kes?

Turvaserveri administraator või haldur

Mida?

Kui X-tee kaudu tehtud andmevahetus on sinu äriprotsesside ja teenuste jaoks oluline lüli, siis tuleb läbi mõelda ja dokumenteerida vajalikud sammud intsidendi korral X-tee turvaserveri taastamiseks.

Taasteplaani luues tasub tähelepanu juhtida järgmistele punktidele:

  • Turvaserveri konfiguratsiooni varundus (configuration backup) peab olema kättesaadav ka väljaspoolt turvaserverist;

  • Tuleb läbi mõelda, kui kaua on konfiguratsiooni varundused talletatud;

  • Taastatava turvaserveri ja sihtpunkt turvaserveri X-Road tarkvara versioonid peavad olema samad;

  • Taastamiseks vajalikud sammud peavad olema dokumenteeritud;

  • Taastamise protsess peab olema regulaarselt läbi tehtud.

Miks?

Taasteplaani olemasolu ja selle regulaarne läbi tegemine aitab tõelise intsidendi korral palju kiiremini andmevahetust taastada.

Viited


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.