Skip to main content

Lihtliikmesus

Lihtliikmesus on X-tee kasutamine nii, et ettevõttel on oma turvaserver ja infosüsteem ning ta on ise X-tee liige. See tähendab, et kogu infotehnoloogiline taristu on ühe X-tee liikme kontrolli all, tema on andmete omanik ja kasutaja. Enamik X-tee andmevahetusest toimub praegu lihtliikmete vahel.

Üldiselt sobib selline X-tee kasutamisviis ettevõtetele, kellel on vaja hallata kogu seotud taristut ning kes suudavad katta X-teega liitumiseks vajalike arendustööde ja järgneva haldusega seotud kulusid. Lihtliikmesuse peamine pooltargument on see, et kontroll ja käideldavus on täielikult omaniku enda käes. Nii on võimalik probleemidele reageerida ning uusi arendusi plaanida ainult enda vajadustest lähtudes ning ei sõltuta kolmandatest.

Joonis 3.1 Lihtliikmesus. Skeemil on kaks ettevõte infosüsteemi, mis kasutavad X-teega suhtlemiseks ühist turvaserverit. Turvaserver ise on samuti ettevõtte enda kontrolli all.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.