Skip to main content

MISP2

MISP ehk Mini InfoSüsteemi Portaal on standardne X-tee valmiskomponent, mis võimaldab kasutajal suhteliselt kerge vaevaga automaatselt luua ja kasutusele võtta kasutajaliidesed X-tee teenuste kasutamiseks.

MISP2 sihtgrupp on asutused, kellel on vaja hakata kasutama X-tee teenuseid, kuid mingil põhjusel pole otstarbekas arendada vastavat X-tee toe funktsionaalsust välja juba kasutusel olevas asutuse infosüsteemis. Asutused võivad rakenduse vabalt alla laadida ja paigaldada.

MISP2 oli algselt arendatud Aktors OÜ poolt, kuid edasisi arendusi tehakse NIIS-i poolt.


MISP2 juhendid:

https://x-tee.ee/docs/live/misp2/

https://github.com/nordic-institute/misp2

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.