Skip to main content

Seadista tulemüüri ligipääsud

Kes?

Võrgu administraator koostöös turvaserveri halduriga.

Mida?

Turvaserver kasutab erinevate ülesannete teostamiseks kindlaid võrguporte. Näiteks portide 80 (HTTP) ja 443 (HTTPS) kaudu saadetakse turvaserverile päringuid, mida see üle X-tee proovib edastada.

Ülevaate turvaserveri portidest ning nende kasutusest leiab alt "Viited" sektsioonist. Neist ühed olulisemad pordid, millele tuleb ligipääsu piirata, on:

  • Port 80 (X-tee päringu tegemine)

  • Port 443 (X-tee päringu tegemine)

  • Port 4000 (turvaserveri administraatori liides)

Miks?

Kui turvaserveri jaoks olulistele portidele pääseb näiteks välisvõrgust ligi, siis avab see ründevektori mille kaudu võidakse turvaserverit kuritarvitada. Näiteks saata selle kaudu X-tee päringuid ning seeläbi saada ligi teiste andmekogude poolt väljastatud infole.

Selliste rünnakute ennetamiseks on oluline tagada, et turvaserveriga saavad üle võrgu suhelda ainult vajalikud osapooled. Ehk tulemüür peab olema seadistatud whitelist põhimõttel.

ViitedJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.