Skip to main content

Turvaserveri haldusvaates sertifikaadi tellimine

RIA sertifikaadi tellimine:

  • sisenege oma turvaserveri kasutajaliidesesse, aadressil https://SECURITYSERVER:4000/

  • turvaserveris „Keys and certificates“ vaates luua uus võti „Add Key“ alt

  • võtmele genereerida uus sertifikaadi taotlus (generate csr)

  • Certification Service väärtuseks valida kindlasti kas TEST of KLASS3-RIA (ee-dev ja ee-testkeskonna puhul) või KLASS3-RIA (EE-toodangu puhul)

  • CSR Format väärtuseks valida „PEM“

  • edasta genereeritud sertifikaadi taotlus läbi X-tee iseteeninduse (http://www.x-tee.ee) RIA’le. Iseteeninduse toimingute juhendi leiate siit - https://abi.ria.ee/xtee/sertifikaatide-taotlemine

Kui sertifikaadid olemas:

  • Importige sertifikaadid turvaserveri veebiliideses valides „Keys and Certificates“ menüü alt  „Import cert.“

  • Alustage liikme allkirja sertifikaadist (SIGN). Veenduge, et OCSP response on "Good" ja staatus "registered".

  • Seejärel esitage turvaserveri autentimissertifikaadi (AUTH) registreerimistaotlus keskserverile (valides AUTH sertifikaadi ja vajutades 'Activate' ja 'Register' ning sisestades turvaserveri välise IP aadressi).

  • Taotlus kinnitatakse RIA poolt ja selle tulemusena muutub sertifikaadi staatus 'Registration in progress' asemel 'Registered' staatuseks.

Lisaks abiks ka ametlik juhend - User Guide link

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.