Skip to main content

Turvaserveri IP muutmine

Kui turvaserveri välist IP või DNS aadressi muudetakse, siis sellise muudatuse kajastumiseks X-teel, tuleb sellest teavitada RIA kasutajatuge: help@ria.ee. Selle alusel saame vastava keskkonna keskserveris muuta turvaserveri välise aadressi õigeks ning teiste liikmete turvaserverid ei pöördu enam vana aadressi poole. Kui soovite, et IP muudatus toimuks kindlal kellaajal, siis palun täpsustage seda pöördumises.

NB: X-tee toodangukeskkonnas registreeritud turvaserveri välise aadressi muutmiseks palun täitke aadressi muutmise taotlus ning edastage see digitaalselt allkirjastatud kujul.  Allkirjastaja peab olema turvaserverile määratud kontaktisik või asutuse esindusõigust omav isik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.