Skip to main content

Turvaserveri kolimine


Eesmärk on kolida vanemalt Ubuntult uuemale nii, et X-tee liikluses katkestust ei tekiks. Kasutusel on X-Road v7.x


 1. Paigaldad puhtale uuele Ubuntule X-Road tarkvara kuni initsialiseerimise sammuni kasutades ametliku paigaldamise juhendit: https://x-tee.ee/docs/live/xroad/ig-ss_x-road_v6_security_server_installation_guide.html

  CODE
  # juhendist võetud olulisemad sammud
  sudo echo "LC_ALL=en_US.UTF-8" >> /etc/environment
  apt install locales software-properties-common 
  curl https://x-tee.ee/packages/live/xroad/xroad.pub | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/xroad.gpg
  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/xroad.gpg] https://x-tee.ee/packages/live/xroad $(lsb_release -sc)-current main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xroad.list
  sudo apt update
  sudo apt install xroad-securityserver-ee


 2. Vanast masinast on vaja kopeerida turvaserveri backup seis ja turvaserveri unikaalne ID

  CODE
  # Olemasoleva ID vaatamine:
  /usr/share/xroad/scripts/get_security_server_id.sh
  
  # backup faili saab turvaserveri haldusliidesest või serveri failisüsteemi kataloogist:
  ls -l /var/lib/xroad/backup/


 3. Uues masinas vaja luua X-Road GPG võtmed ja kui kasutusel on lokaalne andmebaas, siis ka koopia tema ühenduse parameetritest :

  CODE
  # Loo uues masinas GPG võtmed taastatava id-ga, mille said eelmisest sammust:
  sudo -i -u xroad /usr/share/xroad/scripts/generate_gpg_keypair.sh /etc/xroad/gpghome 'vana_masina_turvaserveri_täispikk_ID'
  
  # lokaalse andmebaasi korral (pole paigaldatud xroad-database-remote pakk) kopeeri uues masinas andmebaasiga ühendamise seadistus:
  mv /etc/xroad/db.properties /tmp/db.properties_algne


 4. Kasutades vanast X-tee turvaserverist võetud backup faili taastad uute masinasse tema seisu:

  CODE
  # taastad uues masinas vana seisu:
  sudo -i -u xroad /usr/share/xroad/scripts/restore_xroad_proxy_configuration.sh -f ss-automatic-backup-2023_03_08_031510.gpg -s 'vana_masina_turvaserveri_täispikk_ID' -N -F
  
  # lokaalse andmebaasi korral vaja taastada andmebaasiga ühendamise seadistus (hetkel on seal backup failist tulnud seis):
  cp /etc/xroad/db.properties /tmp/db.properties_backupist
  cp  /tmp/db.properties_algne /etc/xroad/db.properties
  chown xroad:xroad /etc/xroad/db.properties
  
  # teenuste taaskäivitamine
  service xroad-* restartX-tee turvaserveri tarkvara repositooriumid:

TEST

http://x-tee.ee/packages/test/xroad

soovitame kasutada arenduse (ee-dev) ja test (ee-test) X-tee keskkonnas veendumaks, et uuem tarkvara töötab minu süsteemis vigadeta

LIVE

http://x-tee.ee/packages/live/xroad

toodanguküps tarkvara, mida võib kasutada peale EE ehk toodangu keskkonna ka ee-dev ja ee-test X-tee keskkondades


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.