Skip to main content

Turvaserveri kustutamine

Kui on vaja Ubuntu masinast turvaserveri paigaldus ja tarkvara eemaldada, siis saate selleks kasutada NIISi poolt pakutud skripti. Selle käivitamine eemaldab X-Road tarkvara paketid ning kustutab tarkvara paigaldamisel loodud failid ja konfiguratsioonid.

Kui turvaserveri tarkvara või masin kustutatakse, siis see jääb ikkagi vastava X-tee keskkonna keskserveris registreerituks. Selle pärast palume turvaserver kustutamisel sellest ka RIA kasutajatuge teavitada: help@ria.ee. Pöördumise alusel saame tühistada turvaserveri registreeringu X-tee keskserveris.

NB: X-tee toodangukeskkonna turvaserveri kustutamisel palun täitke ka turvaserveri kustutamise taotlus ning edastage see digitaalselt allkirjastatud kujul. Allkirjastaja peab olema turvaserverile määratud kontaktisik või asutuse esindusõigust omav isik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.