Skip to main content

Turvaserveri majutuse kokkuleppe sõlmimine

Kes?

Turvaserveri teenuse pakkuja ja andmeteenuse omanik.

Mida?

Kui turvaserveri teenus on sisse ostetud asutuse välise teenuspakkuja käest, siis on oluline fikseerida turvaserveri kasutamisega seotud tingimused.

Kirjeldatud tingimused peaksid aitama vastata näiteks sellistele küsimustele:

  • Mis on turvaserveri eeldatud kättesaadavus?

  • Kas töövälisel ajal reageeritakse turvaserveriga seotud tõrgetele?

  • Mis kanalite kaudu suheldakse ja kes on kontaktisikud?

  • Kui kaua X-tee turvaserveri poolt loodud sõnumilogisid talletatakse, kus neid hoitakse ja kes neile ligipääseb?

  • Jne

Täiendavat infot leiab "Viited" sektsioonis olevast E-ITS mooduli lingist.

Miks?

Turvaserveri majutusteenuse kokkulepe aitab tagada poolte vahel realistlikud ootused turvaserveri kasutamise ja andmeteenuse seadistamise osas.

Viited

X-tee andmeteenuse E-ITS mooduli meetmed - Meede 15 ("Turvaserveri tarbimise kokkulepe") kirjeldab turvaserveri tarbimise kokkuleppe sisu.

X-tee määrus


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.