Skip to main content

Turvaserveri server-min-supported-client-version parameeter

Alates X-Road tarkvara versioonist 7.4.0 tuleb turvaserveri poolt kasutusse uus parameeter: "server-min-supported-client-version".

Selle parameetri väärtus määrab ära minimaalse X-Road tarkvara versiooni, millelt tulevaid päringuid on teenust pakkuv turvaserver nõus teenindama. Seega see parameeter on oluline eelkõige andmeteenuse pakkuja jaoks ning selle läbi saab andmeteenuse pakkuja tagada, et tema andmeteenuste pihta teevad päringuid ainult turvaserverid, mis kasutavad ametlikult toetatud X-Road tarkvara versioone.

NIISi poolt on ametlikult toetatud kolm kõige värskemat X-Road tarkvara versiooni, mis saavad nende poolt vajadusel vea- ja turvaparandusi. Näiteks kui kõige värskem versioon on 7.4.x, siis lisaks on veel toetatud ka 7.3.X ja 7.2.X.

Eesti X-tee ökosüsteemi turvaserveritel (mis kasutavad X-Road tarkvarapakki xroad-securityserver-ee) on selle parameetri vaikeväärtuseks kolm kõige värskemat X-Road tarkvara versiooni. Näiteks kui kõige uuem X-Road versioon on 7.4.X, siis "server-min-supported-client-version" väärtus on vaikimisi 7.2.X ning andmevahetus on toetatud kui pöörduva turvaserveri X-Road tarkvara versioon on 7.2.X või suurem. Vanemate versioonidega turvaserverite päringuid ei teenindata.

Andmevahetuse näide

All olev joonis illustreerib seda põhimõtet olukorras, kus andmeteenuse pakkuja turvaserver on uuendatud versioonile 7.4.X  ning tema miinimum toetatud kliendi versioon on 7.2.X.

Picture1.png

Parameetri muutmine

Kuna tegu on parameetriga, siis saab andmeteenust pakkuva turvaserveri omanik seda ka muuta. Parameetrite muutmise kohta leiate juhised siit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.