Skip to main content

Vanad turvaserveri administraatori õppematerjalid

Siia on lisatud vanad kursuse materjalid, mis olid algselt saadaval Moodles.

NB: Siin olevaid materjale enam ei uuendata ning need põhinevad turvaserverite vanadel versioonidel.

Värske tehnilise dokumentatsiooni leiate siit: https://www.x-tee.ee/docs/live/xroad/ .

VANAD Kursuse failid

1. X-tee olemus.pdf

2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus.pdf

3. X-tee sünd, tähtsus ja tulevik.pdf

4. X-tee tööpõhimõtted ja osalised X-teel.pdf

5. Turvaserver, liidestuskomponent ja MISP.pdf

6. X-tee keskkonnad ja nendega liitumine.pdf

7. X-tee kasutuselevõtu protsess ja kulud.pdf

8. Usaldusteenused X-teel.pdf

9. Allkirjastamisseade ja selle valik.pdf

10. Andmekogu, infosüsteem, alamsüsteem ja andmeteenused.pdf

11. Alamsüsteemi ja andmeteenuste kirjeldamine ja registreerimine RIHAs.pdf

12. Turvaserveri paigaldamine.pdf

13. Turvaserveri esialgne konfigureerimine.pdf

14. Ajatempliteenuste haldus; võtmete ja sertifikaaditaotluste genereerimine.pdf

15. Sertifikaatide import ja registreerimine.pdf

16. Sertifikaadi olekud.pdf

17. Sertifikaatide, sertifikaaditaotluste ja võtmete aktiveerimine, inaktiveerimine, registreeringu tühistamine ja kustutamine.pdf

18. Turvaserveri klientide haldus.pdf

19. Andmeteenuste haldus.pdf

20. Suhtlus kliendi infosüsteemiga; turvaserveri paigaldamise valideerimine.pdf

21. Juurdepääsuõigused.pdf

22. Turvaserveri monitooring.pdf

23. Turvaserveri konfiguratsiooni varundamine ja taastamine.pdf

24. Sõnumilogi arhiivimine.pdf

25. Tõrkeotsing.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.