Skip to main content

Võimalda monitooringu ligipääs

Kes?

Turvaserveri administraator või haldur, vajadusel koostöös võrguhalduriga.

Mida?

X-tee keskne monitooring kogub liikmete turvaserverite käest andmevahetusega seotud metainfot ning turvaserveri enda mõõdustikku (metrics).

Selliste andmete kogumine aitab RIA-l:

  • Saada ülevaade X-tee keskkondade kasutusest;

  • Avalikustada X-teel pakutud andmeteenuste infot teenuste kataloogi kujul;

  • Pakkuda X-tee liikmetele paremat kliendituge, sest me näeme millal ja millised päringud õnnestusid või ebaõnnestusid;

  • Vajadusel proaktiivselt reageerida, kui täheldame monitooringus suurt arvu ebaõnnestunud päringuid.

NB! RIA ei saa ega kogu andmeid X-tee liikmete poolt tehtud päringute sisu kohta.

Monitooringu lubamiseks tuleb tulemüüri tasemel lubada RIA monitooringu turvaserverite poolt sisse tulevad päringud (portidel 5500 & 5577). Nende aadressid leiate "Viited" sektsioonis olevast dokumentatsioonist.

Miks?

Lisaks üleval mainitud põhjustele, aitab meil turvaserveri monitoorimise võimaldamine pakkuda sulle paremat kliendituge. Olenevalt tõrke iseloomust saame monitooringust vajaliku tehnilise info kätte, mille põhjal saame kohe konkreetsemaid vastuseid pakkuda.

Viited


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.