Skip to main content

X-tee kasutusstatistika kogumine

X-tee kasutusstatistikat koostatakse nn teenuste monitooringu (operational monitoring, opmon) andmete alusel. Andmed kogutakse algselt igas X-tee turvaserveris ning need andmed on kättesaadavad nii X-tee keskusele kui ka andmete omanikule spetsiaalse X-tee päringuga (vaata ka getSecurityServerOperationalData Request). RIA X-tee keskusena monitoorib X-tee kasutust vastavalt Infosüsteemide andmevahetuskihi määruse §4 lõike 1 punktile 5, koondades need andmed kõigist turvaserveritest ning analüüsides ja avalikustades erinevate vaadetena.

Sama metoodikat kasutatakse nii X-tee toodangukeskkonna (EE) kui ka arendus- (ee-dev) ja testkeskkonna (ee-test) kohta.

Vastav lähtekoodi pakett on avaldatud lehel https://github.com/ria-ee/X-Road-opmonitor

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.