Skip to main content

X-tee raportid

Raportid koostatakse iga kalendrikuu 5.-10. kuupäeval ning viide raporti unikaalsele nimele saadetakse vastava alamsüsteemi X-tee isteeninduskeskkonnas kirjeldatud kontakti(de)le e-kirjaga.

Raportid annavad ülevaate, mis toimub X-teel vastavas alamsüsteemis:

  • kes ja kui palju seda alamsüsteemi kasutab (Osutatud teenused) ning
  • kas ja kui palju vastavast alamsüsteemist päringuid teistesse alamsüsteemidesse välja läheb (Kasutatud teenused).

Mõlemad neist osadest on veel omakorda jagatud kaheks, eraldi nn „päris-teenused“ (äriteenused) ja X-tee nn metateenused. Kõigis neljas aruandes on toodud päringute kaupa (Teenus) nende kasutajad (Klient/Osutaja), õnnestunud ja ebaõnnestunud päringute arvud, samuti õnnestunud päringute kestused (millisekundites, ms) ning päringute ja vastuste suurused (baitides, B).

Niisugused aruanded aitavad saada paremat ülevaadet enim kasutatud, kõige vigasemate, kõige kiiremate või kõige aeglasemate, samuti kõige mahukamate päringute kohta ning olla abiks teenuste paremal disainimisel ja kasutamisel. Raportis ei ole küll eraldi kajastatud, kuid selle võrdlemisel kõikide teenuste nimekirjaga (vt https://www.x-tee.ee/catalogue/EE) on võimalik tuvastada teenuseid, mida ei ole raporti perioodil kordagi kasutatud.


Alloleva näidisraporti puhul on näha, et ühtede süsteemidega andmevahetus toimib (õnnestunud päringud: 687), teistega mitte (ebaõnnestunud päringud: 984, kestused ja suurused None).

Samuti on tähelepanu väärne, et sama teenuse (metateenus getSecurityServerOperationalData) puhul ühelt süsteemilt saabuvad andmed keskmiselt 0,292 sekundiga, teiselt aga kordi kauem – keskmiselt 2,039 sekundiga.

Raportite põhjalikum lugemisjuhend on toodud lehel https://github.com/ria-ee/X-Road-opmonitor/blob/master/docs/user_guide/ug_reports_et.md.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.