Skip to main content

X-tee visualiseerija

X-tee kasutusstatistika abil on võimalik analüüsida X-tee tegelikku liiklust visualiseeritud kujul, aidates näha, missuguste infosüsteemide vahel päringud liiguvad.

X-tee kasutusstatistika üht eksperimentaalset vaadet on visualiseeritud kujul võimalik vaadata aadressil https://logs.x-tee.ee/visualizer/EE/. Visualiseerija baseerub X-tee avaandmetel https://logs.x-tee.ee/EE/gui/.

Avalikke andmeid uuendatakse igal ööl ning näidatakse piiratud perioodi kohta ja 10-päevase nihkega.

Nimetatud piirangud tulenevad mahtude/jõudluse ning andmekaitselistest vajadustest. X-teel vahetatakse ca 150 miljonit päringut kuus (vt https://www.x-tee.ee/factsheets/EE/), nende detailne avalikustamine ei ole põhjendatud.


Jämedamad ja tumedamad jooned tähistavad suuremat arvu päringuid. Visualiseeringu üks osa on ka nn „heatmap“, mis annab logaritmilisel skaalal aimu iga andmevahetuspaari päringute arvu suhtest teiste samal pildil olevate paaridega.

Kasutusstatistika päringu täpsustamiseks on mitmeid täiendavaid võimalusi. Nii on näiteks võimalik vaadata kasutusstatistikat kõikide X-tee liikmete või ühe konkreetse liikme suhtes. Valides X-tee liikme, alamsüsteemi või teenuse tasemel vaate, on võimalik saada ülevaadet, missuguste X-tee liikmete missugused alamsüsteemid omavahel andmeid vahetavad ning missuguste teenuste kaudu.


Alloleval joonisel on näha, kuidas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kaks alamsüsteemi omavahel andmeid vahetavad. 

Vaadeldes sama päringut teenuste tasemel, selgub veelgi detailsemalt tehtud päringute iseloom. 

X-tee visualiseerija

  • ei sisalda riigisaladusega seotud päringuid (ei kasuta X-teed);
  • ei sisalda julgeolekuasutuste päringuid (X-teel on, aga ei ole avalik info);
  • on 10-päevase ajalise nihkega ja piiratud perioodi kohta;
  • kajastab ainult õnnestunud päringuid.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.