Skip to main content

Andmete ettevalmistamine ja töötlemine programmeerimiskeeles Python

Tutvustatakse andmeteaduse tööriistu Python, R ja Google Colaboratory, õpetatakse Python’i põhialuseid ning andmeteadlaste hulgas populaarseid programmeerimisteeke. Samuti tehakse läbi praktiline näide andmete ettevalmistamisest Python’ga.

2. Andmeteaduri tööriistakasti tutvustus.pdf

Koolituse Jupyter Notebook failid:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.