Skip to main content

Andmeobjektide otsing

Andmeobjektidest otsingu puhul sooritatakse otsing andmekoosseisu csv-, xls- ning xlsx-vormingus failidest, mis on vormistatud nõutud malli järgi (vt lähemalt Andmed). Tulemustes näidatakse andmeobjekti ja ülemobjekti (selle olemasolul) nimetust, märget kas on isikuandmed, põhiinfosüsteemi nimetust, andmeobjekti kommentaarivälja ning infosüsteemi lühinimetust. Lisaks on iga rea lõpus ikoon, millel klikkides saab vastava andmekoosseisu faili alla laadida.

Kui andmeobjekte on tarvis otsida just ühest kindlast infosüsteemist, siis saab vastava infosüsteemi nime või lühinime sisestada otsinguparameetrina väljale Infosüsteem.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.