Skip to main content

RIHA versioon 7.7.0

31. august 2020

RIHAs lõpetati X-tee alamsüsteemide kirjeldamine ja registreerimine

Alates 2. septembrist on avatud X-tee iseteeninduskeskkond. Selles on võimalik liituda X-teega, tellida sertifikaate ning kirjeldada ja registreerida X-tee alamsüsteeme.

X-tee alamsüsteemide kirjeldused, millel on RIHAs märksõna X-tee alamsüsteem, tõstsime uude keskkonda.

Alates 2.09.2020 tuleb kõik muudatused X-tee alamsüsteemide kirjeldustes teha ja uued X-tee alamsüsteemid registreerida X-tee iseteeninduses https://x-tee.ee, kus esimesel sisenemisel tuleb iga asutuse esindusõiguslikul isikul lisada nõutud kontaktandmed ja volitus(ed) asutuse esindamiseks X-teega seotud toiminguteks. X-teega liitumise juhendi leiab siit.

Tagasiside moodul

Avasime RIHA tagasiside mooduli, kus palume 10-palli süsteemis anda hinnangu RIHA kasutamise kogemusele. Hinnangu saab jätta aadressil http://www.riha.ee/Tagasiside. Samuti küsime tagasisidet igakordsel RIHAst väljalogimisel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.