Skip to main content

X-tee kasutusele võtmine

Selle materjali eesmärk on seletada lahti erinevad tegevused, mis tuleb teha X-teega kasutusele võtmiseks. Alates liitumislepingu allkirjastamisest kuni andmeteenustele ligipääsu taotlemise

X-tee kasutusele võtmiseks on vaja läbida järgmised sammud:

  1. Allkirjastada X-tee liitumisleping
  2. Kasutusele võtta ja seadistada X-tee turvaserver
  3. Küsida ligipääsu teise X-tee liikme andmeteenusele või ise andmeteenust pakkuda

Ülal mainitud sammud on lahti kirjutatud järgmistes materjalides

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.