Skip to main content

Infosüsteem teenusena

Infosüsteemi teenusena andmise korral sarnaneb X-tee kasutamise skeem Majutatud turvaserver ja Teenuste vahendamine skeemidega. Põhilise erinevusena asub lisaks turvaserverile ka kogu infosüsteem teise poole (teenuse osutaja) juures. Tavaliselt nimetatakse sellist lahendust tarkvaraks teenusena (SaaS, Software as a Service).

See lahendus on lõpptarbijale kõige odavam ja mugavam X-tee kasutamise viis. Ettevõte tegeleb sellise lahenduse korral ainult andmete sisestuse ja haldusega. Infosüsteemi haldus, arendus ja X-teega liitumine jääb teenuse osutaja hooleks. Selline korraldus eeldab aga teenuse osutaja ja sobiva teenuse olemasolu.

Infosüsteemi teenusena pakkumine on üldiselt kasulik siis, kui sama teenusega saab lahendada paljude ettevõtete vajadused. Kuna teenusepakkujal on kontroll taristu üle, on tema otsustada, kus ja kuidas andmeid füüsiliselt hoitakse. Tänapäeval paiknevad sellist tüüpi lahendused tihti pilves.

Infosüsteemi teenusena andmise korral tuleb lahendada järgmised küsimused.

  •  Ettevõte ja teenuse osutaja peavad omavahel kokku leppima teenuse hinnas, tingimustes ja andmete haldusega kaasneva vastutuse jaotuses.

  •  Kui teenuse osutaja on oma klientidele X-tee teenuste vahendaja, tuleb kirjeldada ka teenuse vahendamise poliitika ja teenuse osutaja pakutavate X-tee teenuste kasutamise tingimused.

  • teenuse osutaja ülesanne on X-teega liitumine, X-tee turvaserveri haldus ning infosüsteemi ja X-tee teenuste arendusega kaasnevad tööd. teenuse osutaja peab tagama ka kasutajate volitamise, õiguste halduse ja pilves hoitavate andmete turvalisuse.

Joonis 3.4 Infosüsteem teenusena. Skeemil on kahe ettevõtte töötajad, kes kasutavad teenuse osutaja üht infosüsteemi. Infosüsteemi kaudu tehtud X-tee päringute tarbeks kasutatakse sama teenuse osutaja turvaserverit.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.