Skip to main content

Kontaktide haldamine

RIA kasutab X-tee iseteeninduskeskkonnas kirjeldatud kontaktandmeid nii X-tee ökosüsteemi kui ka X-Road tarkvara kohta teavituste saatmiseks. Kontaktandmed on jagatud ka mitmeks erinevaks tüübiks, et saaksime täpsemalt valida sihtgruppe, kelle jaoks edastatav info on oluline.

Sellest tulenevalt on X-tee iseteeninduskeskkonnas olulisemad kontaktitüübid:

Kontakti tüüp

Kirjeldus

Saadetav info

Asutuse kontakt

X-tee liitumislepingut allkirjastades sisestatud kontaktinfo.


Saab muuta "Minuga seotud asutused" lehel valitud asutuse detailvaates.

Asutuse esindajale mõeldud info

Volitatud isik

X-tee iseteeninduskeskkonnas toimetamiseks volitatud isiku kontaktinfo.


Saab muuta "Minuga seotud asutused" lehel valitud asutuse detailvaates.

Asutuse esindajale mõeldud info, juhul kui isik on esindajaks volitatud

Turvaserveri administraator

Asutusele lisatud turvaserveri administraatori kontaktinfo


Saab muuta "Minuga seotud asutused" lehel valitud asutuse detailvaates.

Tehnilisema sisuga teavitused, mis on olulised turvaserveri haldamiseks.


Näiteks teavitus uue X-Road tarkvara versiooni saadavusest.

Alamsüsteemi kontaktisik

Asutuse alamsüsteemidele lisatud kontaktisiku info.


Saab muuta "Minu alamsüsteemid" lehel valitud alamsüsteemi "kontaktid" vaates.

Teiste X-tee liikmete poolt saadetud küsimused alamsüsteemi või selle pakutud andmeteenuste kohta.


Kontaktidele saadetakse ka teenuse kataloogi kaudu esitatud andmeteenuste ligipääsu soove.

Selleks, et X-teega seotud oluline info jõuaks õigete kontaktideni, on oluline tagada kontaktandmete ajakohasus.

NB! X-tee iseteeninduskeskkonnas enda asutusega seotud info nägemiseks peab kasutajal olema kas varasem volitus selle asutuse esindamiseks/haldamiseks või peab äriregistris olema asutuse ainuisikuline esindusõigus

Kui äriregistri alusel volitus puudub või see ei ole ainuisikuline, siis saab volikirja käsitsi ülesse laadida vastavalt juhendile, mis on leitav siit: https://abi.ria.ee/xtee/volituse-lisamine

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.