Skip to main content

Liitumislepingu allkirjastamine

X-teega liitumine tähendab X-tee liitumislepingu allkirjastamist läbi X-tee iseteeninduskeskkonna. Allkirja peab andma esindusõigusega volitatud isik(ud) või nende poolt volitatud isik.

Eesti äriregistris olevate ettevõtete ja asutuste juhid saavad X-teega liituda läbi X-tee iseteeninduse keskkonna aadressil https://x-tee.ee.

Välismaalastel, kellel pole võimalik x-tee.ee keskkonda sisse logida, saame erandkorras saata X-tee liitumislepingu e-kirjaga, kui nad annavad sellest teada RIA kasutajatoele aadressil help@ria.ee

VOLITUSED

X-teel saab asutuse esindusõigust omav isik volitada teisi isikuid järgmistesse rollidesse:

Esindaja - isikul on õigus teha kõiki toiminguid X-tee iseteenindusportaalis ja volitada uusi isikuid.

Turvaserveri administraator - isikul on õigus läbi X-tee iseteenindusportaali tellida asutusele uusi sertifikaate ja hallata alamsüsteeme.

Volituste tegevused võivad laieneda X-tee iseteeninduskeskkonna arenemise jooksul.

Volituste lisamise kohta saate lugeda siit: Volituse lisamine

DOKUMENDID

X-tee liikmelisuse lõpetamise avaldus - X_tee_liikmelisuse_lopetamise_avaldus.docx


Lepingute näidised:

NB! Tegu on näidistega, tegelik liitumisleping tuleb sõlmida läbi X-tee iseteeninduskeskkonna

X-tee liitumislepingu näidis - X-tee liitumistaotlus.docx

X-tee liitumislepingu näidis (ENG) - X-tee application for membership.docx

Näidisvolitused X-tee iseteeninduskeskkonnas esindaja volitamiseks:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.