Skip to main content

X-tee keskkonnad


Keskkonna tunnus
(NB! tõstutundlik)

 EE
(toodang)

 ee-test
(test)

 ee-dev
(arendus)

 Organisatoorsed omadused

 Kasutatakse reaalseid andmeid

 Jah

Ei

 Ei

 Liikmed on reaalsed asutused ja ettevõtted

 Jah

 Jah

 Ei

 Sertifitseerija

 Kvalifitseeritud usaldusteenuste pakkuja

 Kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja (testsertifikaadid)

 RIA 

 Kohustus kasutada riistvaralist allkirjastamise seadet

 Sõltub usaldusteenuse pakkuja nõuetest

 Ei

 Ei 

 Liitumise kanal

 x-tee.ee

 x-tee.ee

 x-tee.ee

 Teenustaseme lepe

 Liitumisleping

 N/A

 N/A 

 Tehnilised omadused

 Konfiguratsiooni ankur ¹

Konfiguratsiooni ankrud iga keskkonna jaoks: https://x-tee.ee/anchors/

 Keskserverid (primaarne, sekundaarsed)

cs1.ee.x-tee.ee
cs2.ee.x-tee.ee
cs3.ee.x-tee.ee

cs1.test.x-tee.ee
cs2.test.x-tee.ee
cs3.test.x-tee.ee

 cs1.dev.x-tee.ee
cs2.dev.x-tee.ee
cs3.dev.x-tee.ee

 Monitooringu serverid ²

mon.ee.x-tee.ee

 mon.test.x-tee.ee

 mon.dev.x-tee.ee

 Liikmeklassid

 GOV – Eesti asutused
 COM – Eesti äriühingud
 NGO – Eesti sihtasutused ja mittetulundusühingud
 NEE – teiste riikide asutused/ettevõtted

 Kirjeldatud sertifitseerimise teenuse pakkuja(d)

 SK ID Solutions AS (kvailifitseeritud sertifikaadid)  ja RIA (mitte-kvailifitseeritud sertifikaadid)

 SK ID Solutions AS (test sertifikaadid) ja RIA (test sertifikaadid)

 RIA (test sertifikaadid) 

 Kirjeldatud ajatempli teenuse pakkuja(d)

 SK ID Solutions AS ja RIA

 SK ID Solutions AS (testteenus) ja RIA (testteenus)

SK ID Solutions AS (testteenus) ja RIA (testteenus)

 Globaalse konfiguratsiooni kehtivus

 72 h

 72 h 

 72 h 

 OCSP kehtivus ³

 8 h

 8 h 

 24 h

 OCSP päringute arv

 30 päevas 
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 Ajatembeldus teenuse maksimaalne katkestuse pikkus ⁴

 4 h

 4 h

 4 h 

 Ajatembeldamise intervall ⁵

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 Födereeritud keskkonnad

 FI

 FI-TEST

 FI-DEV


1 Soovitame lähtuda RIA peadirektori allkirjastatud .asice konteinerist leitavast konfiguratsiooni ankrust. .xml vormingus ankru kasutamine omal vastutusel. Mõlemal juhul palume kontrollida .xml ankru räsi.
2 Turvaserveril peab olema avatud port 5500 ja 5577 nendele monitooringu IP-dele.
OCSP vastus kehtivus alates viimasest OCSP vastusest. Kehtetu OCSP olukorras turvaserver peatab sõnumivahetuse.
Ajatembeldusteenuse katkestusaja ületamise puhul turvaserver peatab sõnumivahetuse.
Juhul kui turvaserveris on ajatembeldamata sõnumeid.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.