Skip to main content

Standardlahenduse kasutamise registreerimine

KKK - korduma kippuvad küsimused
Mis on standardlahendus?Standardlahendus on RIHAs registreeritud tarkvaraline lahendus, mida asutusel on võimalik kasutada andmekogu pidamiseks. Suurem osa standardlahendusi on välja töötatud kohalike omavalitsuste vajaduste rahuldamiseks.
Millised standardlahendused on RIHAs?RIHAs registreeritud standardlahendused leiab infosüsteemide otsinguga https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid?standardSystem=true&sort=meta.update_timestamp&dir=DESC
Mida tähendab standardlahenduse kasutamise registreerimine?

Enne andmekoguna peetava infosüsteemi kasutusele võtmist tuleb see registreerida RIHAs. Selleks on kaks võimalust:

  • Andmekogu dokumentatsioon kokku panna, esitada RIHAsse ja kooskõlastada kuni viie asutusega
  • Registreerida andmekogu standardlahenduse kasutamisena

Seega standardlahenduse kasutamise registreerimine tähendab andmekogu RIHAs registreerimise kohustuse täitmist.

Kes peab registreerima standardlahenduse kasutamise?

Kuna RIHAs registreeritakse selliseid infosüsteeme, mis on andmekogud (ja nende andmekogudega seotud ning X-teega liidestatud muid infosüsteeme), siis standardlahenduse kasutamise peab registreerima juhul, kui standardlahendust kasutatakse avaliku teabe seaduse mõistes andmekogu pidamiseks.

Näide: Amphora dokumendihaldustarkvara kasutatakse mh dokumendiregistri pidamiseks. Dokumendiregister on asutustevaheliseks dokumentide menetlemiseks peetav andmekogu. Asutus, kes kasutab Amphorat dokumendiregistri pidamiseks, peab selle registreerima RIHAs. Kohustuse saab täita, registreerides korrektselt standardlahenduse kasutamise.


Standardlahenduse kasutamise registreerimiseks tuleb esmalt RIHA-s avada standardlahendusena registreeritud infosüsteem ning seejärel klõpsata üldkirjelduse plokis nupul Registreerin kasutajaks.

Seejärel avaneb vorm, kus tuleb sisestada uue registreeritava andmekogu nimi, lühinimi, asutamise või kasutuselevõtmise eesmärk ning täpsustada, missuguste erisustega standardlahendust kasutatakse (näiteks kasutatavate moodulite nimed, versioon jms).

Pärast sisestatud andmete salvestamist luuakse uue infosüsteemi kirjeldus, kuhu lisaks juba sisestatud andmetele kopeeritakse osa andmeid ja dokumente kasutatava standardlahenduse kirjeldusest.

Kontrollige selle ajakohasust ning vajadusel uuendage.

Kindlasti tuleb lisada kontaktisikud, teave infoturbemeetmete rakendamisestandmekogu pidamise põhimäärus, andmekogu kasutusele võtmise aeg ja staatus. Tuleb tagada, et andmete plokis olev andmekoosseis vastaks sellele, mis tegelikult andmekogus kasutusel ja põhimääruses kirjas (vaikimisi näidatakse standardlahenduse juures esitatud andmekoosseisu). Vajadusel tuleb täiendada või ajakohastada ka teisi andmeid, et kirjeldus oleks täielik ja tegelikkusele vastav.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.